Механични свойства

Характеристики PTFE
Поведение при плъзгане
Слабата сила на интрмолекулярните връзки придават на PTFE възможно най-ниския коефициент на триене от всички твърди материали. Въпреки че измерването на коефициента на триене дава отклонения при различните приложения, дължащи се не фактори като налягане, работна атмосфера, скорост на плъзгане, насрещна повърхност, както и възможна добавка на лубрикант, някои твърденя са винаги в сила:
-Статичният и динамичният коефицент на триене са еднакви
- С увеличаване на усилията коефициента нараства, първо бавно, а после по-бавно
Когато скоростта на плъзгане се увеличи до около 50 m/min, коефициента на триене се увеличава рязко, след което се запазва почти постоянен. Доброто поведение на PTFE при плъзгане се запазва в целия температурен интервал от минусови температури до точката на топене .Известно увеличаване се забелязва при промяната на кристалинната структура от 19°С до 23°С, след което почти не се наблюдава промяна.
Износоустойчивост
Чистият PTFE притежава абразивна устойчивост, която се превъзхожда от доста други метали. Причината е в слабите интермолекулярни връзи, както и факта, че в процеса на синтероване на материала не се стига до истинска стопилка. Когато този фактор е от съществено значение за избор на материал, задължително трябва да се търсят решения с напълнен PTFE - стъкло и бронз.